Z HISTÓRIE

Kúpele Dudince sa v histórii prvý – krát spomínajú v roku 1777. V balneografii Uhorska z roku 1859 doktor Wachtel hovorí o 7 prameňoch, ktoré sa našli na travertínových kopčekoch a vznikli z usadenín minerálnej vody. V polovici minulého storočia boli kúpele Dudince majetkom kniežaťa Kobuega, ktorý ich výstavbu vôbec nepodporoval a nerozvíjal. Aj keď boli dudinské pramene známe využíval ich iba okolitý ľud. Do polovice nášho storočia Dudince nezaznamenali žiaden významnejší rozvoj . Až po znárodnení sa začlenili do systému štátnej zdravotnej správy a v roku 1966 dokončili výstavbu 250 posteľového Liečebného domu.